Gedichten

Alle gedichten die je hier leest zijn door mij geschreven, naar aanleiding van iets alledaags dat ik zag, iets dat ik las of iets dat mij persoonlijk raakte. Ik begon met schrijven in de zomer van 2019, toen ik een tekst las die in mijn hoofd bleef hangen. Een tekst die ik wel begreep, maar die zo tegen mijn gevoel inging, dat ik dat gevoel opschreef in een gedicht. Daarna ben ik blijven schrijven en ging ik een opleiding volgen aan de Schrijversacademie in Amsterdam. Gedichten schrijven doe ik dus nog niet zo lang en zeker niet perfect, maar ik heb veel plezier in het schrijven en leer graag bij. Sommige gedichten horen bij een verhaal op mijn blog, anderen passen weer bij een sieraad. De ene keer ontstaat eerst het gedicht of verhaal en daarna het sieraad, een andere keer is dat precies andersom. Fantasie loopt bij mij niet langs een vaste route en dat vind ik wel zo leuk. 

gedichten poetry linda de bruijn
gedicht vuurtoren over dromen en faalangst

Vuurtoren

Wolken duwen schaduw vooruit.

Brekers overspoelen de meeuwen.

Mijn vuurtoren is stil, in de verte

een stip waarop ik focus.

Water is genadeloos,

loslaten is verliezen.

Vlot lig ik op koers.

De overkant zindert,

verzengt alle lucht.

Ik huil, machteloos.

De zon wendt zich af,

de nacht zuigt, ik zink.

Brekers duwen me wakker.

De meeuwen overspoelen mijn vlot.

Mijn vuurtoren is stil, in de verte.

 

***

 

Zoon 

 

Nog niet gewend aan dit nieuwe leven

ga ik terug in de tijd.

Sta ik bij het eerste kuchje gespannen

naast je bed.

Gaat mijn hand naar je bol maar weet ik dat je

bijna volwassen bent.

Doe ik een schietgebedje, je deken recht,

en de deur zachtjes dicht.

 

(mrt2020)

 

***

 

Haar ogen

 

Poelen, gehuld in

ogenschijnlijke onverschilligheid.

 

Spiegels, een woud van wijsheden,

ijs als je ze onderschat.

Drijfzand, waarin je diep zakt,

als je je verstapt.

Diamanten, onbetaalbaar

als ze van je houdt.

 

***

Dochter

 

Waar lente zachtgeel bloost

midzomer de zon liefkoost

daar wacht ik op je.

Waar september regen maakt

het ijs onder je voeten kraakt

daar ben ik voor je.

 

***

 

Edison


Vanavond kom je uit de kast,

Dat is heerlijk voor een heer,

al dat wachten achter glas

doet toch een beetje zeer.

De spanning is te snijden,

je wordt straks uitgereikt

aan iemand die in de muziek
iets bijzonders heeft bereikt.

Naast je ligt de lijst

met genomineerden

die het afgelopen jaar

opmerkelijk presteerden.

Gedragen op handen, zo ga je op,

je wilt in de spotlights staan

en dus trek je alle registers open:

Duncan, ik kom er-aahaaaaaaaaan!

 

(Edison-award best song 2019)

***

 

Valentijn

 

hart

van goud

kleurt blauwe dag

in duizend-en-één tinten rood

sprookje

 

***

 

Elfaria

Midden tussen roestige rozen

ligt Elfaria, het land van Krozen.

Bezet door drezen zonder blozen,

die gruwelen van bras.

Verslaafd aan het slempende slozen,

amuseren zij zich met brozen.

Weigeren dralers te vernozen,

en vermijden gedras.

Zijn nipt aan het noodlot ontvrozen

door stiekem drasdralers te lozen.

Ze vreten geen blozende Krozen.

Een uitstervend ras.

***

 

Ingensteds

 

Graffiti, de geur van bier.

Met je hand op je hart ga je voluit.

Ik vraag sprakeloos waar we zijn.

Vingers woelen door je haar.

“Nergens”, antwoord je.

 

*Ingensteds = nergens (Noors)

 

***

 

Buitenaards leven

 

bestaat er buitenaards leven?

wie doet ’s nachts de sterren aan?

maakt van Aarde een landingsbaan?

bestaat er buitenaards leven?

ik wil naar de hemel zweven,

blote voeten, mijn vleugels aan.

bestaat er buitenaards leven?

wie doet ’s nachts de sterren aan?

 

***

 

Stilte

 

hoofd

vol dromen

komt tot rust

als ik je hoor

 stilte

 

 ***

 

Tijd

 

Ze heeft gezien en ervaren,

kent je verleden en je pijn.

Als ze kon, zou ze veranderen,

herinnering toekomst laten zijn.

Ze vraagt je te vertrouwen,

geduldig met haar te zijn.

Ze wil haar dagen vertragen,

je zacht beminnen op je reis.

 

Maar laat je haar verlopen,

betaal je een hoge prijs.

De klok is van haar verscheiden

het onweerlegbare bewijs.

***

 

Droom

 

Ik dool, zweef

tussen schimmen,

niets lijkt in leven.

Mijn adem vlucht

in ijle slierten,

ik ga op in de mist.

Mijn vingers

vinden rotte takken,

een boom

streelt mijn kruin.

Over mijn hemd

kruipen vliegen

die doven op

mijn klamme huid.

Onder mijn voet

vergaat het blad

dat heeft opgegeven.

Een paradijs

waaruit ik

wil ontsnappen.

 

Angels

 

Dressed up in black
you came home
to a town of memories,
remembering streets of struggle,
walking old paths of grief.
But today a golden ray
guided you all the way.
Today the demons
bleached into angels;
harmless,
forbearing,
watching your burning star.

 

(To a man with great courage, who replaced memories of being bullied when younger  with happy memories of bringing home his music, Vestingpop Hellevoetsluis, 2019)

 

 *** 

Afscheid

 

Lopend op de weg terug, vind

Ik haar, meisje dat altijd speelde.

Parmantig wacht ze op de hoek,

Precies waar wij de eerste deelden.

Een onschuldig en gelukkig kind,

Nog blozend, niet in liefde zoek.

 

***

 

Narcissen


Onstuimig

staan

witte kappen

met elkaar 

te kijven.

 

Bejubelen

de nimfen

hun

idool

als wijven.

 

Wordt

Hij

na een

fikse bui

alsnog

aanvaard.

 

Belijden

nu

frisse nonnen

hun geloof

bedaard.

 

***

Fluister

 

Waar ben je,

verdwaald

in grijze mist,

verscholen

in het volle zicht.

Je bent stil,

hoe kan ik

je vinden,

fluister,

ik doe

mijn ogen

dicht.

 

***

Quite contrary

 

Old witch Mary

and her cat named Scary

lived in a silent sanctuary 

She was keeper of the cemetery

stored skulls in her sanctuary

as she was only scary

for the living Mary 

 

 

***

Zolderraam

Wanneer ik vanuit het zolderraam

donkere wolken voorbij zie gaan,

steekt de maan de kaarsjes aan.

Een voor een, soms achter elkaar,

ik blijf tot een symfonie ontstaat.

Dan plots; flits! donder!

Als in een wonder

ligt er muziek op straat,

bijzonder!

 

*** 

 

Fietspomp

Er vliegen fietspompjes in onze boom,

zwart met geel, een beetje wit.

‘k Hoor dat er een blauwe tussen zit:

tie-tuh! tie-tuh!

Goedgebekt en zonder schroom

gaat mijn verig fietspompkoor,

met haar stoere strijdkreet door:

tie-tuh - tie-tuh - tie-tuh!

Maling hebben ze aan mores.

“Hup, MEER MEZEN AAN DE TOP!”

Tot de lucht op, de maat vol is:

Tie-tuuh-tie nóu maar eens op!!

*** 

 

Egami

"Who are you?",

I asked forthright.

"Will you see",

he gently replied,

"the one I used to,

I might not be,

as I have changed

the way

 you look at me".

 

 ***

 

We dansten

 

Vannacht zag ik ons lopen

nee, ik zag ons dansen

en steeds meer mensen

kwamen op ons af.

We waren in wit

van honderd jaar oud

of ouder want

het leek alsof wij hier

altijd al hoorden.

We pakten elkaars hand

en we praatten

we praatten en luisterden

we luisterden en zongen

we zongen en dansten

we dansten…

en dansten….

dansten tot jij verdween

en ik alleen wakker werd.

 

***

 

Rivers

You look me in the eye

but I don't feel the connecting

I wonder why you cry

when I look at my reflection

 

I see your tears flow

like rivers on my shirt

you can't possibly know

how badly I’ve been hurt

 

When you touch my hand

it's like you somehow care

how can you understand

you were never there

 

I don’t want your lie

don't make fun of my sorrow

give me reasons why

I should smile at you tomorrow

 

Show me that you care

that it's worth the try

just promise to be there

when the rivers start to dry

***

Perfect

When people say you're perfect,
I just wanna love your flaw.
It makes hu-man after all.

 

*** 

 

Chez Duncan

Chef,
fruit geen ui,
vermijd de prei,
kook geen look,
scharrel geen ei.
Weer het basilicum
van uw curriculum.
Houd u maar bij noten,
daarin ligt uw ster besloten.

Als koken niet je ding is.

 

***

 

Atlas

What kind of shoulders

can keep your feet

just on the ground?

 

***

 

Dream

not
my responsibility
nor my task
you don't need
my concern
Yet
I
worry
it
is
just
a dream
I wake up
realizing
you
really
are
(read from the top)

 

 

  ***

Move over

Dear you,
Please get out of my head.
I want to work
and you are blocking my view.
Sincerely, me

 
*** 

Ode to Outlander

I would trade my time travel wishes
for just a pair of your kisses.
Your lips graciously on my hand,
always at my command.
As the laird of your clan
you're the perfect gentleman.
 

  ***

 

 

O, Jack

 

I wish you were a pumpkin,

I would love your orange skin.

We'd trick 'n treat 'til midnight,

never be scared.

And when we'd come home,

I'd eat you from the inside.

You see, pumpkin, I really love you!

  

***

 

Freedom

I’m from the land of tulips

from the land of mills

where you can be you

free

still I’m sad to see

that it matters

what you are

can't we be

just you

and me

talents

no labels

free

***

 

Vissen

 

Voor het slapen gaan

zaag ik een gat in de vloer

en laat mijn hengel zakken.

Ik vis als naar eendjes op de kermis,

zo staat het beschreven,

maar geluk heb ik niet.

De ram debatteert met de stier

terwijl de vissen worden gewogen.

De waterman verleidt de maagd

wat de kreeft een blos bezorgt.

Ook de tweeling is druk

met het schieten van een bok.

De schorpioen steekt zijn stekel uit

net als de leeuw passeert.

De boogschutter schiet met lef

de haak aan mijn lijn weer terug.

Zo komt het dat ik, na al dat vissen,

een pannetje vul voor warme melk.

 

***

Veil

 

Under a veil of insignificance,

Disconnected from all insistence,
You are

unreachable,

untouchable,

yet

unable

not to be

vulnerable,

therefore

incredibly

beautiful.

  

***

 

 Woods


No sounds
Wind cold
No clouds
Moon bright
Cold starlight
No answers
The woods are silent

(Amazon burning)

 
***

 

 Almost home

From under my umbrella
I see your reflection
in stones on my path.
I hear your voice
in drops that fall.
While dancing from
puddle to puddle,
step by step
a rainbow blossoms.
My heart composes
the colours on its bow.
I feel, no I surely know
you're nearly here.
Then I laugh at the sun
and run.

 

***

Fire

 

brave

dark warrior

fine-tuning his armour

starts first tour tomorrow

fire

 

***