Gedichten

Alle gedichten die je hier leest zijn door mij geschreven, naar aanleiding van iets alledaags dat ik zag of las, een gedachte of iets dat me opviel. Ik begon met schrijven in de zomer van 2019, toen ik een tekst las die in mijn hoofd bleef hangen. Een tekst die ik begreep, maar waarbij ik zelf zo'n andere beleving had, dat ik dat opschreef in een gedicht. Daarna ben ik blijven schrijven en ging een opleiding volgen. Gedichten schrijven doe ik dus nog niet zo lang en zeker niet perfect, maar ik heb veel plezier in het schrijven en leer graag bij. Sommige gedichten horen bij een verhaal op mijn blog. De ene keer ontstaat eerst het gedicht of verhaal en daarna het blog, een andere keer is dat precies andersom. Fantasie loopt bij mij niet langs een vaste route en dat vind ik wel zo leuk. 

Vuurtoren

Wolken duwen schaduw vooruit.

Brekers overspoelen de meeuwen.

Mijn vuurtoren is stil, in de verte

een stip waarop ik focus.

Water is genadeloos,

loslaten is verliezen.

Vlot lig ik op koers.

De overkant zindert,

verzengt alle lucht.

Ik huil, machteloos.

De zon wendt zich af,

de nacht zuigt, ik zink.

Brekers duwen me wakker.

De meeuwen overspoelen mijn vlot.

Mijn vuurtoren is stil, in de verte.

 

***

 

Zoon 

 

Nog niet gewend aan dit nieuwe leven

stap ik terug in de tijd.

Sta ik bij het eerste kuchje gespannen

naast je bed.

Gaat mijn hand naar je bol maar weet ik dat je bijna volwassen bent.

Doe ik een schietgebedje, je deken recht,

en de deur zachtjes dicht.

 

***

 

Dochter

 

Waar lente zachtgeel bloost

midzomer de zon liefkoost

daar wacht ik op je.

Waar september regen maakt

het ijs onder je voeten kraakt

daar ben ik voor je.

 

***

 

Edison


Vanavond kom je uit de kast,

wat is dat heerlijk voor een keer,

al dat wachten achter glas

deed je toch een beetje zeer.

De spanning is om te snijden,

je wordt zo uitgereikt

aan iemand die met muziek
echt iets heeft bereikt.

Naast je ligt een lange lijst

met genomineerden

die het afgelopen jaar

opmerkelijk presteerden.

Gedragen op handen, zo ga je op.

Je wilt in de spotlights staan

en trekt alle registers open:

Duncan, ik kom er-aahaaaaaaaaan!

 

(Edison-award best song 2019 voor Arcade)

***

 

Elfaria

Midden tussen roestige rozen

ligt Elfaria, het land van Krozen.

Bezet door drezen zonder blozen,

die gruwelen van bras.

Verslaafd aan het slempende slozen,

amuseren zij zich met brozen.

Weigeren ze dralers te vernozen,

en vermijden gedras.

Zijn nipt aan het noodlot ontvrozen

door stiekem drasdralers te lozen.

Ze vreten geen blozende Krozen.

Een uitstervend ras.

***

 

Buitenaards leven

 

bestaat er buitenaards leven?

wie doet ’s nachts de sterren aan?

maakt van Aarde een landingsbaan?

bestaat er buitenaards leven?

ik wil naar de hemel zweven,

blote voeten, mijn vleugels aan.

bestaat er buitenaards leven?

wie doet ’s nachts de sterren aan?

 

***

 

Fietspomp

Er vliegen fietspompjes in onze boom,

zwart met geel, een beetje wit.

‘k Hoor dat er een blauwe tussen zit:

tie-tuh! tie-tuh!

Goedgebekt en zonder schroom

gaat mijn verig fietspompkoor,

met haar stoere strijdkreet door:

tie-tuh - tie-tuh - tie-tuh!

Maling hebben ze aan mores.

“Hup, MEER MEZEN AAN DE TOP!”

Tot de lucht op, de maat vol is:

Tie-tuuh-tie nóu maar eens op!!

*** 

 

Stilte

 

hoofd

vol dromen

komt tot rust

als ik je hoor

 stilte

 

 ***

 

Angels

 

Dressed up in black
you came home
to a town of memories,
remembering streets of struggle,
walking old paths of grief.
But today a golden ray
guided you all the way.
Today the demons
bleached into angels;
harmless,
forbearing,
watching your burning star.

 

(To a man with great courage, who replaced memories of being bullied when younger with happy memories of bringing home his music, Vestingpop Hellevoetsluis, 2019)

 

 *** 

Summer of '22

In the almost-dark,

this summer evening,

I remember the days

when clocks stopped running

and we lost track of time.

It's like a door opens.

When I walk to our place again,

I can feel earth holding her breath,

being afraid that I will blame her, but I don't.

And it is then that I miss you more than ever.

 

***

Samen

 

Vannacht zag ik ons lopen

nee, ik zag ons dansen,

steeds meer mensen

kwamen op ons af.

We waren in wit

van honderd jaar oud

of ouder,

het leek alsof wij hier

altijd al hoorden.

We pakten elkaars hand

praatten en luisterden

zongen
en we dansten

dansten

dansten tot je verdween

en ik alleen wakker werd.

 

***

 

Ingensteds

 

Graffiti, de geur van bier.

Met je hand op je hart ga je voluit.

Ik vraag sprakeloos waar we zijn.

Vingers woelen door je haar.

“Nergens”, antwoord je.

 

*Ingensteds = nergens (Noors)

 

***

 

Tijd

 

Ze heeft gezien en ervaren,

kent je verleden en je pijn.
Als ze kon, zou ze veranderen,

herinnering toekomst laten zijn.

Ze vraagt je te vertrouwen,

geduldig met haar te zijn.

Ze wil haar dagen vertragen,

je zacht beminnen op je reis.

 

Maar laat je haar lopen,

betaal je een hoge prijs.

De klok is van haar verscheiden

het onweerlegbare bewijs.

***

 

Zolderraam

Wanneer ik vanuit het zolderraam

soms ijlings, dan weer langzaam,
donkere wolken voorbij zie gaan,

dirigeert de maan sterren aan.

Een symfonie ontstaat.

Plots, flits, donder,

valt er muziek op straat.

Bijzonder.

 

*** 

 

Afscheid

 

Lopend op de weg terug, vind

Ik haar, meisje dat altijd speelde.

Parmantig wacht ze op de hoek,

Precies waar wij de eerste deelden.

Een onschuldig en gelukkig kind,

Nog blozend, niet in liefde zoek.

 

***

 

Droom

 

Ik dool, zweef

tussen schimmen,

niets lijkt in leven.

Mijn adem vlucht

in ijle slierten,

ik ga op in de mist.

Mijn vingers

vinden rotte takken,

een boom

streelt mijn kruin.

Over mijn hemd

kruipen vliegen

die doven op

mijn klamme huid.

Onder mijn voet

vergaat het blad

dat heeft opgegeven.

Een paradijs

waaruit ik

wil ontsnappen.

 

***  

Chez Duncan

Chef,
fruit geen ui,
vermijd de prei,
kook geen look,
scharrel geen ei.
Weer het basilicum
van uw curriculum.
Houd u maar bij noten,
daarin ligt uw ster besloten.
 

***

 

Valentijn

 

hart

van goud

kleurt blauwe dag

in duizend-en-één tinten rood

sprookje

 

***

 

Veil

 

Under a veil of insignificance,

disconnected from all insistence,

you are

unreachable,

untouchable,

yet

unable

not to be

vulnerable,

therefore

incredibly

beautiful.

  

***

 

Fire

 

brave

dark warrior

fine-tuning his armour

starts first tour tomorrow

fire

 

***

 


Ik til het deksel op

ze kijkt me aan

draait

met een lach

langs de spiegel,

een flits,

dan opnieuw

een lach, een draai.

Ballerina,

wie laat je lachen

als de muziek stopt

de doos dichtgaat.

***

Zandkasteel

Ik bouw je een kasteel,

een bootje op de gracht

en een ophaalbrug

waar matrozen verdrinken

onder je schaterlach.

 

In de branding

spoelt een bootje aan,

lang geleden verlaten,

een restant

waar niemand om geeft.

Niet langer overspoeld,

klinkt eruit een lied

van matrozen,

een ophaalbrug

en je schaterlach.

 

***

 

Egami

"Who are you?",

I asked forthright.

"Will you see",

he gently replied,

"the one I used to,

I might not be,

as I have changed

the way

 you look at me".

 

 ***

 

Perfect

When people say you're perfect,
I just wanna love your flaw.
It makes hu-man after all.

 

*** 

 

Atlas

What kind of shoulders

can keep your feet

just on the ground?

 

***

 

Dream

not
my responsibility
nor my task
you don't need
my concern
Yet
I
worry
it
is
just
a dream
I wake up
realizing
you
really
are
(re-read from the top)

 

 

  ***

Move over

Dear you,
Please get out of my head.
I want to work
and you are blocking my view.
Sincerely, me

 
***

 

Ode to Outlander

I would trade my time travel wishes
for just a pair of your kisses.
Your lips graciously on my hand,
always at my command.
As the laird of your clan
you're the perfect gentleman.
 

  ***

 

 

Freedom

I’m from the land of tulips

from the land of mills

where you can be you

free

still I’m sad to see

that it matters

what you are

can't we be

just you

and me

talents

no labels

free

 

***

 

Almost home

From under my umbrella

I see your reflection

in stones on my path.

I hear your voice

in drops that fall.

While dancing from

puddle to puddle,

step by step

a rainbow blossoms.

My heart composes

the colours on its bow.

I feel, no I surely know

you're nearly here.

Then I laugh

and run.

 

***

O, Jack

 

I wish you were a pumpkin,

I would love your orange skin.

We'd trick 'n treat 'til midnight,

never be scared.

And when we'd come home,

I'd eat you from the inside.

You see, pumpkin, I really love you!

  

***

 

Quite Contrary

old witch Mary

and her cat named Scary

lived in a silent sanctuary

she was keeper of the cemetery

stored skulls in her sanctuary

for she was only scary

for the living Mary

 

 

***

 

Sea of flowers

 

The world is on fire and you are miles away.

I stay here ‘til the evening hours,

my eyes closed, our song on replay.

I wish this hideaway was ours,

just you and I and a sunny day.

Floating on this sea of flowers,

everyday life seems far away.

When the sky has fallen asleep,

I look up at the moon.

She smiles as if she wants to say:

“Believe it, my love,

what you feel is right and true.

It’s love running through your veins".

 

***